Vsako leto se udeležimo dveh romanj. Nekatera romanja so  romanje h koreinam slovenstva in slovenskim svetniškim kandidatom.

Do sedaj smo poromali na Koroško, Dolenjsko, Kočevsko, Primorsko, v Obsotelje, Belo krajino, Rezijo, Gradež, Oglej, Rim in na Slovaško.