Člani društva so ljudje, ki jim vrednote slovenstva, ki so se skozi zgodovino oblikovale ob krščanstvu, pomenijo nekaj lepega, velikega in svetega.