753_sv_modest_in_virgil

O rodu, rojstnem kraju in mladih letih svetega Modesta ni zgodovinskih podatkov. Iz življenjepisov, ki opisujejo njegov vstop v samostan in redovniško življenje pa lahko sklepamo, da je bil plemenitega rodu, vendar si je želel, da bi ga ljudje cenili samo po tem kar naredi in ne po podedovanih časteh. V drugi polovici 8. stoletja se je srečal z opatom in upraviteljem Salzburške škofije Virgilom, ki ga je pridobil za misijonsko delo med slovanskim ljudstvom, ki je živelo v Karantaniji. Virgil mu je to ljudstvo opisal kot dobro in plemenito, gostoljubno in pogumno, vdano petju in igri. Pripovedoval mu je tudi, da so na teh tleh še ostanki starih krščanskih cerkva, posebno v Virunumu, kjer je bil sedež škofa pred prihodom Slovanov. Modest je odšel z Virgilom in najprej v salzburškem samostanu svetega Petra spoznaval navade nove domovine, nato pa odšel na otok Awa, kjer se je srečal z duhovnikom Lupom, učiteljem in botrom Gorazda in Hotimirja, ki sta tam kot karantanska talca s pametjo in srcem sprejela Kristusovo resnico in bila že krščena. Sveti Modest velja za enega prvih misijonarjev in stalnih škofov, ki so v Karantaniji skušali obnoviti krščanstvo in oznanjati veselo oznanilo našim prednikom.