Osnovni etični izzvi, s katerimi se srečuje vsakdo. Avtor je dr. Jože Plut. Dr. Jože Plut je tudi avtor knjige Za pravice človeka, Družina, Ljubljana 2002 in knjižice Voditelj, ki jo je izdal Vojaški vikariat leta 2003.